Top sellers

Information

Billeder

Leverandører

Det afgørende er ikke kun hvad - men også hvor meget.

Ikke for meget og ikke for lidt. 

Vandtemperaturen påvirker fiskenes stofskifte. Køligere vandtemperaturer medfører et langsommere stofskifte – der er ikke længere brug for så meget næring. Herved går man ud fra 20°celsius som basis for 100% næringsbehov. Hvis det er koldere eller varmere, skal der lægges lidt til eller trækkes fra.

En god fodermetode er at kende vægten på sine fisk.
Som udgangspunkt for mindre fisk (15-20 cm.) gives ca. 5% af fiskens vægt i foder.
Ved større fisk give mindre, ca. 2-4% af kropsvægten.
F.eks. fodres en 40-45 cm. Koi Karpe (vægt: ca. 800-1000 gr.) med ca. 16-20 gr. foder. 

Flydefoder
Anbefales til de fleste damfisk, for eksempel koier eller guldfisk, som optager deres næring ved vandoverfladen. Da foderet flyder, er det også lettere at dosere, da man kan se, hvor meget foder der bliver spist over et bestemt tidsrum, og hvor meget der bliver tilovers.

Synkefoder
Fordi foderet synker, giver det mulighed for en passende næringsoptagelse for fiskearter, som lever ved vandenes bund (grundfisk) såsom stører og maller.

Fodringer / vandtemperatur

Fodersorter / vandtemperatur